Dermed kan Den norske kirke nå få sin aller første homofile toppleder.

Å være leder i Kirkerådet er det høyeste vervet man kan bli valgt til i Den norske kirke. Dagens leder Thor Bjarne Bore går av på Kirkemøtet, som starter mandag. Allerede tirsdag ettermiddag vil Bores etterfølger trolig være klar.

Tre kandidater skal kjempe om å bli Kirkens øverste tillitsvalgte. Foruten Arne Grønningsæther, Oslo, er informasjonssjef Nils Tore Andersen, Lørenskog og informasjonssjef Oddbjørg Aasen Bjørdal, Molde med i kampen, som kan bli en valgthriller på Kirkemøtet.

— Det er vanskelig å si på forhånd om jeg har noen sjanse til å bli valgt. Men jeg hadde jo ikke stilt om jeg ikke trodde det var mulig, sier Arne Grønningssæther til Bergens Tidende. Han er åpen homofil, leder i partnerskap og sier rett ut at han vil kjempe for full likestilling for de homofile i Kirken.

— Men jeg vil ikke bli kirkeleder fordi jeg er homofil, og vil slåss for de homofiles rettigheter. Jeg har jo et sterkt ønske om å få arbeide med hele bredden av det Kirken er opptatt av, legger han til.

Homofili på Kirkemøtet

— Kirkemøtet skal behandle Den norske kirkes lærenemnds uttalelse om homofilispørsmålet. Jeg synes det er både interessant og spennende at halvparten av lærenemnda medlemmer ønsker åpne for at homofile, som lever i partnerskap kan ha vigslede stillinger i Kirken. Jeg vet ikke om Kirkemøtet kommer til å gjøre noe vedtak nå. Etter det jeg forstår skal den store prinsipielle debatten om homofilispørsmålet skje på neste års kirkemøte med en sluttbehandling i 2009. Men et eventuelt vedtak nå, kan jo fremskynde saken. Uansett blir jo de to-tre årene bli avgjørende for når Kirkemøtet vedtar at begge syn på homofilt kan leve ved siden av hverandre som Kirkens offisielle holdning, og dermed åpne for homofile i partnerskap til prestestillinger og andre vigslede stillinger, sier han.

Veteran på Kirkemøtet

Arne Grønningsæther er allerede veteran på ledernivå i Den norske kirke. Han har åtte år bak seg i Oslo bispedømmeråd, hvorav de to siste som leder. Han har også vært fast medlem av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ de åtte siste årene. Der har han flere ganger gjort seg bemerket med innlegg om de homofiles situasjon i Kirken.

— Den norske kirkes behandling av homofilisaken er med og stenger for den åndelige lengselen blant folk i vår tid. Ute i samfunnet er holdningen til homofili i ferd med å endre seg, og jeg tror det samme skjer blant store deler av kirkefolket her i landet. Men ledelsen i Den norske kirke har fremdeles en holdning som i virkeligheten er et stengsel for hvordan vanlige mennesker oppfatter Kirkens budskap, hevdet han på Kirkemøtet i 1999.

Full likestilling

Grønningsæther ser på full likestilling for de homofile som et av flere store spørsmål han vil arbeide med dersom han får innta lederstolen i Kirkerådet.

— Både stat/kirkespørsmålet og homofilisaken blir to store og prinsipielt viktige saker for Kirken de neste årene. Men det er jo ikke bare disse merkesakene som er viktige. Jeg er også veldig opptatt av hverdagsspørsmål som diakoni, gudstjenesteutvikling, økumenikk, trosopplæringsreformen og ungdomsarbeid.

NY LEDER?: Arne Grønningsæther er veteran på Kirkemøtet og har blant annet vært hoveddirigent i flere år. Nå er han aktuell til å bli ny leder i Kirkerådet.FOTO: MARIT HOMMEDAL, SCANPIX
Hommedal, Marit