Bare to stemmer manglet på at de homofile hadde vunnet kanskje sin viktigste seier i Kristen-Norge da landsmøtet sluttbehandlet saken om lederskap i organisasjonet lørdag. Et benkeforslag om å gi homofile i partnerskap alle rettigheter til både ansettelser og lederoppgaver i landets største kristne barne— og ungdomsorganisasjon, skapte nesten sjokkbølger i forsamlingen. Fattige to stemmer manglet for at forslaget hadde blitt vedtatt. Ja til samboere Landsmøtet vedtok imidlertid som ventet å åpne for at heterofile samboere kan bli ledere i organisasjonen.- Samlivsform er ikke det avgjørende kriteriet for hvem som kan bli leder i Norges KFUK og KFUM, heter det i vedtaket.Men samtidig slår man fast at ekteskapet er den samlivsformen som best ivaretar de grunnleggende kristne verdiene i et samliv. Derfor skal man legge ekteskapet til grunn for veiledning og lederopplæring. Norges KFUK og KFUM vil også fortsette dialogen i samlivsspørsmål.Til tross for at landsmøtet avslo å gi homofile fulle rettigheter i KFUK og KFUM, er det likevel åpnet for at de kan bli leder. Et vedtak fra 1999 gjør det nemlig mulig for de enkelte kretsstyrene å godta homofile i partnerskap som ledere dersom det lokalt ligger il ette for det. Splittet organisasjon Til tross for at dette vedtaket ble nesten enstemmig i siste voteringsrunde, er det klart at debatten om lederskap og samboere har splittet Norges KFUK og KFUM, som driver sitt barne- og ungdomsarbeid i nært samarbeid med Den norske kirke. Et mer yttergående forslag som i praksis ville ha sidestilt både homofile og heterofile samboere som ledere, fikk flest stemmer under prøvevoteringen fredag I den endelige avstemmingen lørdag falt dette forslaget med knapp margin.