Politiet vil treffe en avgjørelse i løpet av onsdagen, men etter det NTB har grunn til å tro, mener de grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger er til stede.

Argumentet om bevisforspillelse har ikke samme tyngde etter at forhørsretten slapp de tre fri. Når det gjelder selve saken, fant ikke dommeren skjellig grunn til mistanke.

Aktor i forhørsretten, politiinspektør Mette Haldorsen, sier at hun ikke ser noen grunn til å kritisere dommerens avgjørelse.

–Som påtalemyndighet var det åpenbart at jeg måtte kreve de siktede varetektsfengslet, men som dommer ville jeg trolig kommet til samme resultat som dommer Helge Morka, sier politiaktoren.

Haldorsen sier det er vanskelig å få folk til å forstå hvordan varetektsinstitusjonen fungerer i en rettsstat.NTB