Det var en rapport fra konsulentselskapet Metier som viste at nasjonalanlegget kan bli hele 600 millioner dyrere enn forutsatt og få en prislapp på hele 1,8 milliarder kroner.

Som en konsekvens har byråd Anette Wiig Bryn stilt sin plass til disposisjon og byrådsleder har valgt å etterkomme Wiig Bryns ønske. Inntil videre er byråd Jøran Kallmyr (Frp) konstituert som byråd også for næring og idrett.

Kallmyr er allerede byråd for miljø og samferdsel.

Årsaken til overskridelsene er at prosjektet er blitt mer omfattende og komplekst enn det som var mulig å forutse da arbeidet startet, sier den avtroppende byråd i en kommentar.