25. august avslørte Bergens Tidende at Anders Behring Breiviks navn ble meldt inn til PST som følge av antiterroraksjonen Global Shield.

Da hadde PST-sjef Janne Kristiansens overordnede i Justisdepartementet sittet på den samme informasjonen i nesten en måned, uten å korrigere inntrykket av at navnelisten var et resultat av en ordinær valutakontroll.

Redd for å bli avslørt

Global Shield var et internasjonalt samarbeid for å stoppe handel med kjemikalier som skulle brukes til terrorbomber. I mars utarbeidet tollvesenet en liste over transaksjoner fra Norge til et polsk firma som selger kjemikalier, og som hadde kommet i søkelyset på grunn av Global Shield-samarbeidet. Listen ble sendt til PST. Ett av navnene på den var Anders Behring Breivik.

Breivik skriver selv i sitt manifest at han skaffet seg flere av kjemikaliene fra et firma i Polen, og at han var redd for å bli avslørt av tollere.

Da Janne Kristiansen første gang opplyste offentlig at PST hadde mottatt en liste der Breivik sto oppført, nevnte hun ikke at bakgrunnen var et internasjonalt samarbeid mot hjemmelagde bomber.

Derimot fant PST grunn til å informere Justisdepartementet tre dager senere om hva som var den egentlige bakgrunnen for listen. Det bekreftet departementet i en e-post til BT i går:

«Justisdepartementet fikk den 28. juli informasjon fra PST om prosjektet Global Shield i form av et notat. Dette er stemplet og mottatt i Justisdepartementet 28.7.11.», heter det der.

Gradert notat

Ifølge departementet er notatet gradert, og BT har ikke fått innsyn i det. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard bekrefter imidlertid at notatet inneholder opplysningen om at Breiviks navn sto på en liste fra tollvesenet, og at den ble oversendt PST som en følge av Global Shield-aksjonen.

Leder i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), er kritisk til at Storberget ikke foretok seg noe med informasjonen.

— Justisdepartementet og statsråden burde selvfølgelig ha sørget for at det bildet PST-sjefen tegnet i offentligheten ble korrigert. Til syvende og sist er det justisministeren som er ansvarlig. For oss er det uaktuelt å vente på 22. juli-kommisjonen. Dette forsterker ytterligere kravet om at justisministeren må redegjøre for saken i Stortinget så snart Stortinget samles igjen, sier Sandberg.

Flere av politikerne Bergens Tidende snakket med i går, ønsker innsyn i notatet fra PST for selv å kunne vurdere innholdet. Det er et åpent spørsmål om de får slikt innsyn, siden notatet er gradert. Det er imidlertid ikke uvanlig at Stortinget blir gitt innsyn i hemmelige dokumenter, men politikerne kan bli pålagt taushetsplikt om innholdet.

- Husker ikke

— Opplysningene avslører at PST-sjefen ikke har spilt med åpne kort. Tilliten til Janne Kristiansen svekkes ytterligere. Vi kan ikke ha en PST-sjef uten tillit i Stortinget og befolkningen. Det kan ikke PST leve med, sier Per Sandberg.

Da BT intervjuet Storberget i Bergen forrige uke, sa han at han ikke kunne huske å ha blitt informert om at listen Breivik sto på var et resultat av Global Shield-samarbeidet.

— Jeg vil gjerne gå tilbake og sjekke hva som er forelagt departementet og hva som er forelagt andre, og det skal vi gjøre overfor kommisjonen. Det er ganske mye informasjon vi får, sa Storberget.

Verken justisministeren eller PST ønsket i går å si noe mer om saken.

— Vi ønsker ikke å kommentere Global Shield-samarbeidet utover det Janne Kristiansen har sagt tidligere, sier informasjonsrådgiver Siv Alsén i PST.