Advokatene til de seks siktede har fått taushetsplikt og ville ikke uttale seg til Adresseavisen om fengslingsmøtet som pågikk bak lukkede dører tirsdag kveld. Alle seks er siktet for både frihetsberøvelse og legemsbeskadigelse. Politiet har bedt om fengsling i fire uker for de seks på grunn av faren for bevisforspillelse.

Etter det avisen erfarer skal en mann ha blitt holdt fanget fra lørdag 1. oktober til rundt midnatt sist lørdag. Da tok han seg fra fangenskap i en stor bygning et sted i Trondheim kommune til en bolig i nærheten, der han fikk hjelp til å kontakte politiet.

Store politistyrker har siden det jobbet med å pågripe de involverte og sikre spor flere steder. Bakgrunnen for saken betegnes som «svært spesiell» av personer med kjennskap til detaljene i saken. Flere av de siktede er tidligere dømt for alvorlige voldsepisoder. Politiet har satt i gang en omfattende etterforskning, men har lagt fullstendig lokk på saken

Trondheim tingrett skal avsi kjennelse i saken en gang i løpet av onsdag formiddag.