• Ingen kommentar, sier Rolf B. Wegner når vi spør hvorfor han vil bli sjef for hysj-politiet.

I går ble det kjent at den tidligere politimesteren i Bergen har søkt stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Hvis han får åremålsstillingen, tiltrer han den 15. august.

— Jeg må nok skuffe deg, sier 63-åringen når Bergens Tidende ber ham kommentere søknaden.

— Dette ønsker jeg ikke å kommentere, og det gjelder både søknaden, bakgrunnen og forgrunnen for den.

Reformens taper

Nåværende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Per Sefland, ønsker ikke å forlenge engasjementet. Ifølge Nettavisen har fire personer søkt på stillingen, deriblant Wegner og tidligere politimester Per Kleverud.

Rolf B. Wegner har tidligere uttalt at han ble en av Politireformens tapere. Han ønsket å fortsette som politimester i Hordaland, men ble ofret til fordel for Vidar Refvik. Senere har Wegner også søkt jobben som rektor ved Politihøgskolen, men ble heller ikke denne gangen foretrukket.

— Hva har du gjort etter at du forlot Bergen?

— Jeg har holdt noen foredrag og ellers brukt tiden til å lese meg opp på politifaglige spørsmål. Kort oppsummert kan man si: Selvstudium.

Selv om Wegner ikke fikk fortsette som øverste leder for politiet i Bergen, har han beholdt både lønnen og tittelen.

— Jeg savner Bergen og det typiske bergenske, men henger ikke med nebbet, sier 63-åringen.

FRA BERGEN TIL PST: Wegner har søkt jobben som leder for hysjpolitiet. I sin tid gikk Asbjørn Bryhn motsatt vei, fra SIPO til Bergen.