ATLE ANDERSSON

Det norske folks fellesformue plasseres i mange kontroversielle selskaper. Selv om oppmerksomheten nå også rettes mot investeringer i spritselskaper og internasjonale tobakksgiganter, er det et større problem for regjeringen at fondet knyttes til selskaper som lager forbudte våpen.

Et halvt år etter at Oljefondets etiske råd ble opprettet, er fortsatt produsenter av klasebomber og masseødeleggelsesvåpen i fondets aksjeportefølje.

Ekskluderes?

Ifølge nyhetstjenesten Norwatch, som utgis av Framtiden i våre hender, gjelder det klasebombeprosentene General Dynamics, Alliant Tech og Textron.

Honeywell International og Lockheed Martin er blant selskapene som driver direkte eller indirekte produksjon av atomvåpen, og som Oljefondet fortsatt hadde økonomiske interesser i.

Ved siste årsskifte hadde Oljefondet investert rundt 725 millioner kroner bare i disse fem nevnte selskapene.

Oljefondets etiske råd vurderer om flere selskaper skal ekskluderes fordi de bryter de etiske retningslinjene som ble vedtatt av Stortinget i fjor. Rådet holder kortene tett til brystet. Årsaken er at lekkasjer kan påvirke aksjemarkedet.

Svartelistet av KLP

Det er imidlertid alt blitt kjent at rådet vurderer om fondet skal selge seg ut av noen klasebombeprodusenter og det amerikanske selskapet Kerr-McGee som driver oljeleting i samarbeid med den marokkanske staten utenfor Vest-Sahara. Det lille landet i nordvest-Afrika ble okkupert av Marokko for 28 år siden.

Oljefondet er også blitt tvunget til å vurdere investeringen i den franske oljegiganten Total. Årsaken er at selskapet er en av de største utenlandske investorene i Burma, og har et innbringende samarbeid med det undertrykkende militærregimet i landet.

Felles for mange av selskapene som er på verstinglisten til Norwatch, er at de alt er svartelistet av flere andre fondsforvaltningsselskaper av etiske grunner. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har for eksempel ekskludert kjente selskaper som Coca-Cola, Exxon Mobil, Marathon Oil, hotellkjeden Mariott, Chevron Texaco, BASF og Unilever.

Tredobling i tobakk

— Nå må det etiske rådet i Oljefondet handle raskt og sørge for at de trekker seg ut av mildt sagt tvilsomme selskaper. Hvis ikke, må finansminister Per-Kristian Foss bytte ut medlemmene av rådet. Det etiske rådet må bli noe mer enn et falskt alibi, sier sentralstyremedlem i Kristelig Folkepartis Ungdom, Filip Rygg.

For KrF-leder og røykelovens far, Dagfinn Høybråten, er det verdt å merke seg at Oljefondet har økt investeringene i internasjonale tobakksgiganter fra 1,5 milliarder til over 4,5 milliarder kroner siden dagens Bondevik-regjering overtok i 2001.