Tirsdag avgjorde Høyesterett at forsvarerne til de tre dømte i Munch-saken får innsyn i dokumentene om hvorledes de stjålne maleriene «Skrik» og «Madonna» ble returnert.

Det er kommet fram påstander om at politiet inngikk avtaler med kriminelle for å få maleriene tilbake.

Påtalemyndigheten har hevdet at innholdet i dokumentene ikke har noe med ranet av maleriene å gjøre og dermed ikke er relevante for saken. Men forsvarerne mener dokumentene kan inneholde viktige opplysninger for klientene.

Høyesteretts kjæremålsutvalg sier det ikke kan være tvil om at dokumentene hører til saksdokumentene, og at forsvarerne dermed har rett til innsyn.

Vurderer ny lovparagraf

Kjæremålsutvalget stadfestet dermed kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett 16. januar, der forsvarerne ble gitt innsyn i dokumentene.

Men saken er ikke endelig avgjort ennå. Statsadvokaten vurderer nå å bruke en annen lovparagraf for å hindre forsvarerne innsyn.

– Vi forholder oss til hva kjæremålsutvalget har kommet fram til, men kjennelsen åpner for at påtalemyndigheten kan bruke et annet rettsgrunnlag. Det vil vi vurdere nå de nærmeste dagene, sier statsadvokat Morten Hojem Ervik til NTB.

Statsadvokaten vil se på om man kan bruke straffeprosesslovens paragraf 242a. Den kan brukes til å nekte innsyn dersom liv og helse står i fare, eller for å beskytte politiets etterforskningsmetoder. Lovparagrafen er sjelden i bruk.

– Paragrafen er omstridt, og er nå på høring. Men vi forholder oss til lovverket per dags dato, sier Hojem Ervik.

Det vil trolig bli avklart i løpet av uka om påtalemyndigheten vil nekte innsyn på dette rettsgrunnlaget.

– Uthalingstaktikk

Advokat Sverre Næss, som representerer en av de dømte i Munch-saken, er oppgitt over utsiktene til en ny runde om innsynsrett.

– Dette er en omgåelse og en uthalingstaktikk. Jeg tror ikke de vil få medhold for å bruke dette som grunnlag for å nekte innsyn, sier Næss.

– Hvis denne paragrafen er relevant, hvorfor brukte de ikke den med én gang? Det ville vært mer ryddig om alle forhold ble vurdert samtidig, sier han.

Ankesaken etter ranet av Munch-museet 22. august 2004 skal opp for Borgarting lagmannsrett i slutten av februar.

– Hvis de velger å bruke denne paragrafen, må vi til lagmannsretten igjen. Jeg kan ikke se hvordan i alle dager det skal gå – nå som det bare er tre uker til ankesaken begynner, sier han.

Advokaten vil onsdag morgen ta kontakt med statsadvokatembetet for å få utlevert dokumentene. Han ønsker ikke å be om å få saken utsatt.

– Det vil ingen være glad for. Samtidig er det jo slik at en tiltalt har krav på rimelig tid til å forberede sitt forsvar, så det kan jo bli aktuelt, sier Næss.

HEMMELIG: Hvordan disse kom i politiets hender vil påtalemyndigheten holde for seg selv.