— Av hensyn til den videre etterforskningen verken kan eller vil vi si noe om hva rettsmedisinerne til nå har meddelt oss, sa en ordknapp politiadvokat Jon H. Borgen på en pressekonferanse i politihuset i Skien ved 20-tiden i går kveld. - Er mistanken mot Gamal Hosein styrket?- Det ønsker vi ikke å si noe om.På pressekonferansen etterlyste politiet opplysninger om en tre ganger fem meter stor, grønn presenning som ble funnet 200 meter nord for der Gry Hosein ble funnet død i Porsgrunnelva.Gry Hosein var kledd i ytterklær, og skal ha vært uten åpenbare, ytre tegn på vold da hun ble plukket opp av elven.Politiets teori har hele tiden vært at Gry Hosein ble drept i grillen som hun og ektemannen drev sammen ved Odd Stadion. Gamal Hosein har forklart at hans kone forlot gatekjøkkenet fullt påkledd om ettermiddagen lørdag 13. januar. - At liket ble funnet i vinterklær, styrker min klients versjon. Hvis politiets teori er den korrekte, betyr det at Gamal Hosein må ha tatt yttertøyet på sin kone etter at han angivelig skal ha tatt livet av henne. Det virker lite sannsynlig, sier Jan Erik Granmo, israelerens forsvarer. Trenger tekniske spor For påtalemyndigheten kan det være helt avgjørende om det blir funnet spor på liket av Gry Hosein - spor som kan nagle hennes drapssiktede ektemann til en kriminell handling. Til nå har ikke politiet ett eneste sikkert, teknisk holdepunkt for siktelsen. Det er ikke funnet fysiske spor på ektemannen etter en mulig kamp på liv og død med sin kone. Politiet bygger utelukkende på indisier.Politiet vil nå prøve å finne ut hvor Gry Hosein havnet i elven. Det er en nesten umulig oppgave, men Kripos-etterforskere er innstilt på å saumfare elvebreddene mellom Skien og Porsgrunn. Bil observert De vil konsentrere seg om steder det er mulig å komme til med bil. Gamal Hoseins bil ble observert to-tre kilometer fra Porsgrunn natten hans kone forsvant. Muligens vil dykkere og miniubåt bli satt inn i søkene.Det vil også bli foretatt nye avhør i Israel. Politiet tror sjalusi kan være et motiv for at Gamal Hosein kan ha tatt livet av sin kone. Gry Hosein skal ha hatt svært nær kontakt med ektemannens nevø da hun bodde i Israel.