Avtalen medfører at kommunene skal bidra med 1,7 millioner kroner. Statens vegvesen ønsket å holde vegen stengt fra 6. januar til ut april for å spare ca. 2,5 millioner kroner.

Under gunstige værforhold og med nattestengt veg koster det i alt ca. 4,5 millioner kroner å holde denne vegstrekningen åpen fra høsten og fram til våren.

Avtalen, som ble signert i dag av ordfører Arne Skogheim, Hol kommune, Ivar Bjarne Underdal, Aurland kommune og vegdirektør Olav Søfteland, medfører at Statens vegvesen vil holde riksveg 50 åpen kommende vinter under forutsetning at Hol kommune skaffer finansiering på 1,7 mill. kr.

Vegen skal holdes åpen etter fjorårets driftsopplegg, dvs. med nattestegning.

Forutsetningen for denne avtalen er at Statens vegvesen Buskerud får til en akseptabel avtale med utførende entreprenør. Partene er enige om å diskutere opplegget for riksveg 50 for fremtidige vintre i løpet av vinteren/våren 2002.