Fordi Regjeringen ennå ikke har fått behandlet sin vernestrategi i Stortinget, kan skogeiere fra fredag av starte hogst i 46 verneverdige områder.

Årsaken er at Landbruksdepartementet opphever den midlertidige beskyttelsen samtidig som Miljøverndepartementet ikke har klart å bestemme seg for om skogen skal vernes, skriver Aftenposten.

-Vi har overfor miljøvernmyndighetene hele tiden gjort det klart at vi ikke vil fornye meldeplikten og at vi ikke synes dette er riktig virkemiddel, sier politisk rådgiver Alvhild Hedstein i Landbruksdepartementet.

Miljøvernere og skogeiere er enige om at verken Miljøverndepartementet eller Landbruksdepartementet har hatt en heldig hånd med denne saken.

WWF mener de 46 områdene består av noe av den mest verneverdige skogen som er igjen i Norge. Områdene inneholder gammelskog og regnskog med stort biologisk mangfold, og representerer områder hvor folk i fremtiden kan oppleve opprinnelig og levende skognatur.

(NTB)