Høgskolen er i dag landets største høyskole med 11.000 studenter og 1.100 ansatte. Det er bare Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og Universitetet i Bergen som har flere studenter.

Rektor Sissel Østberg slapp nyheten på møtet «Fyr løs» torsdag ettermiddag der rektoratet møtte tilsatte og studenter på Fyrhuset til debatt.

Østberg argumenterer blant annet med at Høgskolen i Agder nå er blitt universitet og at HiO er større enn universitetene i Tromsø, Stavanger og Agder.

Å få universitetsstatus skal likevel ikke gå på bekostning av den faglige profilen.

– Det er ikke noe i veien for at HiO kan beholde, og styrke, sin egenart og faglige profil også som profesjonsuniversitet. Vi kan utvikle et profesjonsuniversitet for yrkesutøvelse i et flerkulturelt og globalisert samfunn. Storbyens utfordringer innen helse, utdanning, teknologi, energi og miljø, flerkulturalitet og globalisering bør stå sentralt i vår faglige profil, og her vil de nærmeste årenes strategiske valg på HiO være med å meisle ut og spisse profilen, sier Østberg på HiOs hjemmeside.