— De vet ikke hva de foreslår, sier Petter Haug i Lyskultur.

Hver sparepære inneholder rundt 5 milligram kvikksølv. En total overgang til slike kvikksølvholdige sparepærer vil gi et enormt avfallsproblem, mener Petter Haug som er administrerende direktør i Norsk kunnskapssenter for lys, Lyskultur.

— Hvis alle boliger og bygg skal være uten lyspærer fra 2012 får vi en enorm økning i avfallsmengden fra kvikksølvholdige sparepærer. Selv forsiktige regnestykker gir svimlende tall. Hvis to millioner husstander skifter ut fem lyspærer med sparepærer, har du plutselig ti millioner sparepærer som skal skiftes. Hva skjer med dem? Dette er spesialavfall. Hvilket forbedret system skal fange dem opp, spør Haug i Teknisk Ukeblad (TU).

Sterkt kritisk

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte tidligere i år et forslag om forbud mot kvikksølv i en rekke produkter. Statens Forurensingstilsyn (SFT) jobber med et revidert forslag.

— Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi har, derfor ønsker man et forbud mot dette i produkter. Men sparepærer og lysrør er allerede omfattet av et EU-direktiv, som gir unntak for disse. Dermed vil de ikke bli berørt av det generelle norske kvikksølvforbudet, sier overingeniør Elisabeth Fadum i SFT til TU.

Miljøvernorganisasjonen Bellona er sterkt kritisk til at myndighetene ikke har regnet på hva som faktisk er mest skadelig for miljøet, kvikksølvgass eller ekstra energiforbruk.

— Man kan ikke innføre et slikt regelverk uten å tallfeste hva et slikt unntak vil innebære av kvikksølvmengder som går ut i naturen. Det vil være en svikt fra myndighetenes side, sier Marius Dalen, fagansvarlig for miljøgifter i Bellona til TU.

Handlingsplan

Miljøvernerne Ola Borten Moe (Sp) og Heidi Sørensen (SV) støttet mandag olje- og energiminister Odd Roger Enoksens (Ap) forslag om å forby den tradisjonelle glødelampen fra 2012. De vil heller ha et påbud om bruk av sparepærer. De håper forbudet blir innlemmet i regjeringens stortingsmelding om sektorvise klimahandlingsplan som lanseres i juni.

Moe og Sørensen sa mandag til Dagbladet at et forbud er et eksempel på at det er mulig å gjøre konkrete klimatiltak i Norge uten at vi er nødt til å redusere levestandarden og bedrive selvpining. Fra før har både Australia og Canada gått inn for det samme. EU vurderer også et tilsvarende forbud.

— Forslaget er hodeløst, rett og slett populistisk. Det er positivt at det er fokusert på miljø og energibruk, men det er viktig at man her samordner og tar tak i alle problemstillingene før man går ut og lanserer et slikt forbud, sier Haug, som legger til at han lurer på om politikerne egentlig vet hva de foreslår.

Behov for varmen

Haug mener politikerne tyr til alt for enkle løsninger.

— Vi ser at politikerne kaster seg på dette forslaget, men det er i beste fall unyansert. Du kan for eksempel ikke regne med at et bytte til sparepærer her i nord har like gunstig effekt som i varmere land, sier Haug.

For varmedannelsen er et viktig argument for å fortsette å få bruke den gode, gamle lyspæra på våre nordlige breddegrader. Mens den tradisjonelle lyspæren bruker cirka 80 prosent av energien til å danne varme, bruker sparepæren bare 20 prosent til varmeproduksjon. Hus som bare bruker sparepærer vil få økt oppvarmingsbehov, mener Haug. Dessuten er produksjonen mer energikrevende, omfattende og miljøkrevende, sier han.