– Jeg anker dommen på stedet, sa Betew da Bjørnestad var ferdig med sin begrunnelse. Betew ble idømt 16 års forvaring med en minstetid på ti år, i likhet med Kjell Alrich Schumann, Ridvan Halimi og Thomas Thendrup.

27 år gamle Betew ga uttrykk for at flere av premissene i dommen var feil, og markerte dette ved å riste tydelig på hodet gjentatte ganger. Betew anket både over skyldspørsmål og bevisførsel.

SCANPIX