ØYULF HJERTENES

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 6250 hjortevilt ble påkjørt og drept i løpet av jaktåret 2003/04. Med hjortevilt menes hjort, elg, rådyr og villrein.

I 84 prosent av tilfellene ble dyrene påkjørt av bil.

Fra bulk til totalskade

Tall fra Gjensidige NOR viser at en påkjørsel i snitt gjør skade for mellom 25.000 og 50.000 kroner. Det betyr at de ublide møtene mellom bil og vilt bare i år gjør skader for om lag 200 millioner kroner.

Og da er ikke de tilfellene hvor viltet overlever regnet inn.

— Skadene varierer fra en liten bulk til totalskade. I de fleste tilfellene dreier det seg om beløp under 100.000 kroner, sier Fred Nilsen, som er soussjef i avdeling for landbruksorganisasjoner i Gjensidige NOR.

— Men de materielle skadene er bare den ene siden av saken. Enda verre er det at påkjørslene fører til en hel haug med personskader, og i verste fall ender som dødsulykker, påpeker Nilsen.

Taper ikke bonus

Antallet trafikkdøde hjortevilt har variert mellom 5587 og 6726 de siste fem årene. Det betyr at skadene beløper seg til nærmere én milliard i samme periode.

Verken hos Gjensidige NOR eller If taper du bonus dersom ulykken skulle være et faktum. Hos Gjensidige slipper du ikke unna egenadelen, men det gjør du hos If.

— Forutsetningen for dette er at påkjørselen meldes til politi eller viltmyndighetene, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If.

Han sier forsikringsoppgjørene hos dem går mye lettere i dag enn for noen år siden.

— Mange følte det urettferdig å måtte betale egenandel for å kjøre på dyr. Da vi fjernet egenandelen kom det kritikk om at dette kunne føre til at bilførere ikke var like forsiktige, men en slik effekt har vi ikke sett noe av, forteller Frostad.

- Skadeomfanget har økt

Halvparten av de drepte hjorteviltene er rådyr. Her topper Østfold og Akershus av fylkene. Elg er nest største gruppe, og her har Hedmark de fleste tilfellene.

Rundt 10 prosent av de trafikkdrepte hjorteviltene er hjort. Med 248 tilfeller i jaktåret 2003/04 topper Møre og Romsdal dødsstatistikken, fulgt av Sogn og Fjordane (146) og Hordaland (112).

Ifølge Jack Frostad i If har skadeomfanget økt som følge av at panserne på bilene nå er lavere enn tidligere.

— Dette fører til at dyrene, særlig elgen, lettere går inn i frontruten. I de fleste tilfeller unngår man dette når hjort er innblandet, men skadene kan likevel bli store, påpeker Frostad.