— Det første som må skje er jo at dette blir en forpliktelse. Slik det er i dag, er det frivillig for foreldre om de vil slippe inn representanter fra barnehager og skoler, sier Hjetland.

Dersom det skulle bli lovpålagt med hjemmebesøk, tror hun det ville la seg gjennomføre for både barnehager og skoler. Hun mener imidlertid at det er en del spørsmål som må avklares i forbindelse med slike besøk.

— Mange barn har for eksempel foreldre som ikke bor sammen. Og de har «nye foreldre». Hvilket hjem skal vi besøke når de har delt omsorg? Slike ting må være helt klarlagt, sier Hjetland.

Foreldresamtaler i hjemmet

Hun er dessuten usikker på hvordan et slikt forslag vil bli mottatt blant folk flest.

— Det vil jo være nødvendig med en bred debatt om hvor grensen går for privatlivets fred på den ene siden, og hensynet til barna på den andre, sier Hjetland.

Hun forteller at det allerede eksisterer enkelte skoler som gjennomfører foreldresamtaler hjemme hos barna.

— Da er dette bestemt i fellesskap blant foreldrene med avstemning, og denne ordningen fungerer godt, sier Hjetland.

Hun er opptatt av at de ansatte skal ha en agenda når de kommer til et barns hjem.

— Ingen ville like å komme hjem bare for å spionere. En foreldrekonferanse er et greit utgangspunkt, sier Hjetland.

Må bli flinkere til å si fra

Hun er helt enig med Raundalen i at både barnehager og skoler må bli flinkere til å melde fra til barnevernet.

— Det er et uttalt mål at lærere og assistenter skal melde tidligere fra når de ser at noe kan være galt, sier Hjetland.

— Hvorfor er det så få bekymringsmeldinger som kommer fra barnehagene?

— I barnehagen har de ansatte veldig nær kontakt med foreldrene. De snakker direkte med dem hver dag, og tror kanskje at ting er bra etter at de har tatt opp et problem. Dette har vært et sentralt tema i våre faglige forum i det siste, sier Hjetland.