KJELL PEDERSENDet er en gruppe leger og forskere under ledelse av avdelingsoverlege Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen på Haukeland sykehus som har hatt ansvar for undersøkelsen. Alvorlig syke Pasientene, som alle er alvorlig syke hjertepasienter, gikk frivillig med på et dobbel-blind-opplegg. En gruppe fikk laserbehandling på hjertemuskelen, mens en annen gruppe fikk montert laseren uten bestråling. Resultatene var best hos dem som fikk laserbehandling. Men behandlingen hadde en viss effekt også på pasientene i kontrollgruppen. Denne gruppen får nå et nytt tilbud.— Samtlige var kroniske smertepasienter med langtkommen hjertesykdom. De fleste hadde vært gjennom operasjon eller åreblokkering tidligere, sier professor Nordrehaug til Bergens Tidende. Vanskelig gruppe å hjelpe Pasientene har angina pectoris eller hjertekrampe. Siden de er behandlet mange ganger tidligere, har det vært en vanskelig pasientgruppe å hjelpe. Problemet er at kransårene som går ut fra hovedkammeret blir mer eller mindre tilstoppet, slik at hjertemuskelen ikke får blod nok.Studien ble satt i gang i 1999, og pasientene er fulgt opp frem til nå. Haukeland hadde 57 pasienter med, Ullevål 25. Pasientenes gjennomsnittsalderen var 66 år. Pasientene sa seg villig til å trekke lodd om hvem som skulle få reell behandling, og hvem som havnet i kontrollgruppen. Verken pasient eller lege visste hvem som var i hvilken gruppe. Begge gruppers pasienter fikk laser-fiber ført inn gjennom lysken og opp til hjertet. Hos den ene gruppen ble det sendt laser, ikke hos den andre. Inngrepet ble foretatt med lokalbedøvelse slik at pasientene var våkne mens det pågikk. Internasjonal interesse Resultatet av den norske undersøkelsen ble lagt frem på den amerikanske hjertekongressen i Orlando, USA i mars. I september legges undersøkelsen frem under en kongress i Washington.Hjertefondet i Bergen har bidratt med økonomisk støtte til forskningsprosjektet.