Overrekkelsen av prisen på 100.000 kroner skjedde i Universitetets aula i forbindelse med Nasjonalforeningens årlige hjerteaksjon.

Indredavik fikk prisen for sitt banebrytende arbeid for en aktiv og strukturert behandling av pasienter med hjerneslag i en spesialisert slagenhet. Han startet dette arbeidet i 1986, og etter å ha dokumentert at et slikt behandlingstilbud var meget nyttig, tok han initiativet til opprettelse av en permanent slagenhet ved universitetssykehuset i Trondheim i 1992.

På grunnlag av Indredaviks dokumentasjon, har Verdens helseorganisasjon (WHO) gitt retningslinjer for behandling av slagpasienter, og anbefaler at alle bør behandles i slagenheter tilsvarende den modell som Indredavik og hans team har bygd opp i Trondheim.

Hjerneslag er en hjerte— og karsykdom som tar livet av 5.500 nordmenn hvert år. Hver femte nordmann rammes av hjerneslag i løpet av livet. Slag er den viktigste årsak til uførhet og innleggelse på sykehjem. Sykdommen koster samfunnet minst 8 milliarder kroner hvert år.

Siden 1955 har Nasjonalforeningen samlet inn over 1,5 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen.