En fireåring døde i sommer av kreftsykdommen. Den andre kreftsyke gutten lever fortsatt. Til sammen 14 barn har fått operert inn kalveblodårer ved Rikshospitalet på grunn av hjertefeil.

Sjeflege Arnt Jakobsen ved sykehuset mener det er en tilfeldig hendelse at de to hjerteopererte barna utviklet leukemi. Han kjenner ikke til at det er gjort tilsvarende funn i andre land.

— Det er veldig rart. Vi har tatt saken alvorlig, og det er naturlig å stille spørsmål ved dette. Derfor følges også de 12 andre barna svært nøye, sier Jakobsen til Aftenposten.

Rikshospitalet har nå stanset bruken av kalveårer fordi de ikke holdt god nok kvalitet. Ifølge sjeflege Jakobsen ble de erstattet med syntetiske blodårer for et par år siden.

Sosial- og helsedirektoratet vil nå kontakte Rikshospitalet i København for en ekstern og uavhengig vurdering av saken.

(NTB)