Dette fordi sykehusene kun har ressurser til å håndtere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Fortsatt får noen få pasienter behandling for hjerteflimmer ved Hjerteovervåkingen ved Ullevål universitetssykehus. Men i praksis er det full stopp i inntaket av nye pasienter.

– Vi har et estimert behov på kanskje 1.000 pasienter i Helse Sør-Øst per år. Ullevål og Rikshospitalet klarer i dag å behandle i underkant av 100 i denne kategorien, sier overlege Reidar Bjørnerheim ved Hjertemedisinsk avdeling ved Ullevål til NRK.

For få fagfolk, for dårlig utstyr og for små ressurser gjør at denne pasientgruppen i praksis står uten et medisinsk tilbud i landets suverent største helsesektor.

– Mitt problem er at jeg ikke får noen større ressurser. Jeg må omfordele innenfor avdelingen og når resten av avdelingen i hovedsak holder på med øyeblikkelig hjelp, så er det ingen ressurser å ta av, sier Bjørnerheim.

Landsforeningen for hjerte— og lungesyke (LHL) krever nå at pasienter med hjerteflimmer får lovfestet rett til behandling.

– Vi mener sykehusene bør definere veldig mange av disse pasientene som rettighetspasienter. Det er et krav vi kommer til å stille til sykehusene, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.