Hjermann har kommet med flere utspill som har vært i strid med regjeringens politikk, blant annet sier han nei til at homofile skal kunne adoptere. Barne— og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) avviser overfor NTB at dette har hatt noen betydning for hennes valg.

Les også: Hjermann ble overrasket

– Jeg ønsker et sterkt barneombud som kan være en pådriver for barns rettigheter. Jeg ønsker et barneombud som skal være en synlig og tydelig aktør som gjør det klart hva det mener. Barneombudet må være tydelig på å utfordre myndighetene, sier Ramin-Osmundsen.

Rettigheter

På en pressekonferanse fredag takket hun Hjermann for innsatsen og karakteriserte ham som en utrettelig forkjemper for barns interesser og roste ham for å ha favnet bredt og stilt store krav, «slik et ombud skal gjøre».

Hun legger vekt på at det er noe nytt når en jurist overtar som barneombud.

– Rettighetsperspektivet for barn er viktig, og barnekonvensjonen stiller krav og legger føringer for utviklingen og sikringen av barns rettigheter, sier statsråden.

Sterkt talerør

Det nye barneombudet vil ikke uttale seg om konkrete spørsmål samme dagen som hun ble utnevnt.

– Jeg vil bidra til å styrke arbeidet med å synliggjøre barns rettigheter og sørge for at rettighetene fungerer i praksis, slår hun fast.

Hun erklærer at hun vil være barnas advokat og kjempe for deres interesser i samfunnsdebatten.

– Jeg vil forsøke å være et sterkt og tydelig talerør som tør å tale samfunnsutviklingen og politikerne midt imot, sier Hjort Kraby.

Har Barneombudet gjort en god nok jobb?

NY I JOBBEN: Advokat Ida Hjort Kraby (47) fra Oslo er utnevnt til nytt barneombud.
Cornelius Poppe
MÅ GÅ: Reidar Hjermann er overrasket over at han må gå fra stillingen som barneombud.