_WENCHE FUGLEHAUG

CHRISTINE MARIE ENGH_

Aftenposten.no

Reidar Hjermann og ekspedisjonssjef Haktor Helland har lenge hatt et dårlig forhold. Likevel tyder alt på at Hjermann blir utnevnt som barneombud i dag, skriver Aftenposten.no.

Klokken 11 blir det nye barneombudet utnevnt i statsråd, en time senere blir det pressekonferanse i barneombudets lokaler.

Aftenposten sitter på opplysninger som tyder på at det blir Reidar Hjermann (39) som trekker det lengste strået og fortsetter som barneombud i en ny periode.

Dette til tross for en langvarig konflikt mellom ham og en topp-byråkrat i Barne— og likestillingsdepartementet.

SV-protester

Reidar Hjermann selv var ikke tilgjengelig i dag tidlig, men trolig er han på vei til Oslo for å feire utnevnelsen samt delta på pressekonferansen.

Etter det Aftenposten kjenner til, ble utnevnelsen av nytt barneombud drøftet på en regjeringskonferanse torsdag.

Bare SV skal ha hatt innsigelser mot utnevnelsen av Hjermann, blant annet på grunn av personkonflikten.

Haktor Helland (68) er Barne- og likestillingsdepartementets mektige ekspedisjonssjef. Han har sterk innflytelse, og har i flere år vært i konflikt med Reidar Hjermann.

Aftenposten har snakket med flere uavhengige kilder som bekrefter den dårlige kjemien mellom Helland og Hjermann.

Da Ida Hjort Kraby ble utnevnt til nytt barneombud 8. februar i år, var det første gang at et sittende barneombud ikke fikk forlenget sitt åremål.

Barneombud Reidar Hjermann (39) fikk aldri noen forklaring på hvorfor. Utad har ikke departementet uttrykt misnøye med ham.

Aftenposten kan i dag fortelle at en langvarig strid mellom Hjermann og toppledelsen i departementet skal ha ført til et press om å få et nytt barneombud da åremålet gikk ut.

Oppfatningen til flere av Aftenpostens kilder er at to nyinnsatte statsråder har latt seg overkjøre av et byråkrati som ikke ønsket at Reidar Hjermann skulle fortsette.

Begeistringen stilnet

Da Reidar Hjermann ble utnevnt til barneombud 14. april 2004 etter Trond Waage, var han ønsket i stillingen, både av Barne- og likestillingsdepartementets ledelse og av statsråd Laila Dåvøy.

Men ganske snart stilnet begeistringen i byråkratiet.

Bakgrunnen er en historie som er dysset ned: Da Trond Waage forlot kontoret til barneombudet, ønsket han å beholde en PC og annet teknisk utstyr som var innkjøpt og betalt på barneombudets regning. Verdien skal ha vært noen titusen kroner.

Dette reagerte Hjermann på, og insisterte på at Waage måtte kjøpe utstyret til bruktpris eller levere utstyret tilbake. Waage sto på sitt, og Helland, som hadde et godt forhold til Waage, støttet ham. Først da Hjermann truet med å gå videre med saken, leverte Waage alt utstyret tilbake. Flere Aftenposten har snakket med, forteller at Hjermann måtte true med politianmeldelse, men den opplysningen er ikke bekreftet.

— Jeg hadde en bærbar PC med mye data lagret. Før jeg gikk av som barneombud, knuste jeg albuen min og ble operert. Jeg måtte ha hjelp til å overføre informasjon fra den bærbare PC-en til den nye jeg kjøpte. Alt tok lang tid fordi jeg var sykmeldt, men intensjonen var å levere tilbake maskinen, noe som også ble gjort. Jeg opplevde ikke saken som en konflikt, sier imidlertid Trond Waage.

Episoden var den første kimen til dårlig kjemi mellom Hjermann og Helland, men den skal ikke ha vært den mest avgjørende. Gjennom årene skal imidlertid flere uenigheter og kontroverser ha forsterket det dårlige forholdet dem imellom.

Måtte megle

Etter den første episoden med Hjermann skal Haktor Helland ha følt noe av sin maktposisjon truet, og han skal ha opplevd at her var det en som rokket ved hans integritet - noe han har mislikt. Og gjennom de fire årene som er gått, skal forholdet ha blitt stadig dårligere. Hjermann har flere ganger uttalt at han føler seg bundet av departementet, noe Helland har avvist.

Aftenpostens kilder trekker frem at Helland, som er en nestor på sitt felt, ikke liker Hjermanns stil og fremgangsmåte."Dette handler om ulike tilnærmingsmåter og ulik personlighet," blir det sagt.

— Vi snakker om en ekspedisjonssjef som alltid er vant til å få det som han ønsker, sier kilder til Aftenposten. Andre sier at sterke krefter i embetsverket i Barne- og likestillingsdepartementet er svært sinte på Reidar Hjermann.

Ifølge Aftenpostens kilder skal Helland ha gjentatt flere ganger internt i departementet at han angret på at han var med på å innstille Hjermann som barneombud i 2004.

Forholdet mellom Hjermann og Helland skal ha blitt så dårlig at departementsråd Harald Nybøen ved flere anledninger har kalt de to inn på sitt kontor og meglet. Det ønsker ikke Nybøen å kommentere.

— Jeg kan ikke gå inn på noen kommentarer eller diskusjoner om slike påstander, sier han.

Haktor Helland gir følgende uttalelse via departementets pressetjeneste:

— Jeg kjenner ikke igjen det bildet som blir tegnet. Min opplevelse er ellers at forholdet til barneombudet har vært godt, avklart og ryddig, slik det skal være.

Storberget orientert Knut Storberget som settestatsråd er orientert om konflikten mellom Helland og Hjermann.

Storberget overtok ansvaret for saken, fordi Anniken Huitfeldt har erklært seg inhabil i saken ettersom hennes ekskollega Tone Fløtten søker stillingen som barneombud. Fløtten er fungerende leder i forskningsstiftelsen Fafo. Terje Rød-Larsen var i sin tid daglig leder i Fafo, som han i 1982 var med på å grunnlegge. Da Rød-Larsen var statsråd i Thorbjørn Jaglands regjering i 1996, var Haktor Helland hans statssekretær.

Haktor Helland har også familiære forbindelser til Arbeiderpartiets toppledelse. Han er gift med Britt Slagsvold, søsteren til Marit Slagsvold, kona til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Spørsmålet nå er om Haktor Helland nok en gang er hørt eller ikke. Barneombudsjobben går enten til Tone Fløtten, Reidar Hjermann eller jokeren Ragnhild Dybdahl, avdelingsdirektør i NORAD.

Hva synes du om prosessen rundt nytt barneombud? Si din mening her!

FORTSETTER: Reidar Hjermann fortsetter som barneombud, ifølge Aftenposten.
Paul S. Amundsen