• Hadde Breivik giddet å lese resten av intervjuet, hadde han forstått hva dette dreide seg om, sier professor Thomas Hylland Eriksen.

«Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger».

Utsagnet falt i et intervju med Universtetet i Oslos interne nyhetssider i 2008. Siden da har sitatet hjemsøkt professoren i sosialantropologi.I dag gjorde Anders Behring Breivik et stort poeng av Hylland Eriksens utsagn, da han i sin 70 minutter lange tale forsøkte å rettferdiggjøre sin terroraksjon 22. juli.

— Det han mente da han sa dette, var det følgende: «Vi skal dekonstruere den norske etniske gruppe, så de aldri kan kalle seg majoritet igjen», sa Breivik.

På rundgang blant høyreekstreme

Massemorderen hevder å ha avdekket at akademikere og journalister jobber sammen for å fremme det han kaller multikulturalisme. Breivik frykter dette vil ende med at muslimene tar over kontrollen i Norge og resten av Europa.

— Det er dette som er planen deres. De kommer til å møte massiv motstand. Noe som 22. juli viste.

Thomas Hylland Eriksen medgir at sitatet kan vekke oppsikt, hvis man plukker det ut av konteksten.

Vi er genuint ideologiske motstandere

Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog

— Sett for seg selv, medgir jeg at sitatet ser skummelt ut. Dette enkeltsitatet er noe som har gått på rundgang i alle høyreekstreme miljøer i Europa, så jeg er glad jeg nå får muligheten til å oppklare dette, sier Hylland Eriksen.

- Mye han ikke vet

Han sier at sammenhengen det ble sagt innenfor, var svært uskyldig. Sosialantropologens budskap var nemlig at det ikke fantes nok forskning på mangfoldet i den norske majoritetsbefolkningen.

— Dekonstruksjon er et utrykk vi bruker innenfor forskningsverdenen. Vi har dekonstrurert minoritetene, og oppdaget mangfoldet blant pakistanere i Norge. Det jeg mente var at det var på tide å forske på ulike miljøer og grupper innenfor den etnisk norske befolkningen.

— For eksempel har en masterstudent nylig kartlagt et lite kristent miljø som holder til på en øy i Rogaland. På samme måte kan man drive forskning på hva som skiller folk i Oslo vest og øst, sier Hylland Eriksen.Han mener Breiviks manglende utdannelse gjør at han ikke klarer å skille akademiske termer fra ideologiske og politiske utrykk.

— Han er jo en uutdannet mann, så det er mye han ikke vet. Hadde han giddet å lese hele intervjuet, hadde han uansett forstått at dette var uskyldige greier. Her klarer han ikke å skille menyen fra maten.

Ideologiske fiender

Professoren legger imidlertid ikke skjul på at han og Breivik er mildt sagt uenige i synet på innvandring.

— Det er jo i og for seg naturlig at han drar meg opp av hatten. Vi er jo genuint ideologiske motstandere. Jeg har jo de siste 20 årene sagt at jeg har et optimistisk syn på det nye Norge, og at vi klarer å få til å leve i et kulturelt mangfold, sier Hylland Eriksen.