Miljøvernministere fra 25 land har de siste dagene vært samlet på Grønland. Her har de diskutert hvordan det internasjonale samfunn skal få til mer forpliktende klimatiltak når Kyoto-perioden utløper i 2012. Fremadstormende utviklingsland som Kina, Brasil og Mexico deltok, det samme gjorde USA.

— Jeg ser mer positivt på klimaforhandlingene etter dette møtet. Det er en nå en god dialog og bedre atmosfære og tillit mellom landene når det gjelder behovet for å få gjennomført ambisiøse reduksjoner i utslippene av drivhusgasser. Møtet viste at klimaproblemet tas på alvor, sier Hareide til BT.

Varmere Grønland

— Det var veldig spesielt å være på Grønland for å diskutere tiltak mot global oppvarming. Grønland opplever temperaturstigning som er dobbelt så stor som de fleste andre steder, isen smelter i stor hastighet og havtemperaturen øker betraktelig, forteller Hareide.

Forskere mener innlandsisen på Grønland kan være smeltet bort i løpet av 200 til 400 år.

Neste skritt i arbeidet med å få på plass et nytt globalt klimaregime etter 2012, finner sted i Montreal i Canada mot slutten av året. Da skal miljøvernministere fra hele verden stake ut kursen videre. Hareide forteller at han er håndplukket av det canadiske vertskapet som en av ministerne som skal sørge for å legge forholdene til rette for et fruktbart utfall av klimatoppmøtet.

USA må med

— Målet for den videre prosessen er å få både USA og de store utviklingslandene med på et forpliktende samarbeid. Her må også fremadstormende land som India og Kina bidra. Det er likevel klart at verdens rikeste land, inkludert USA, må ta det tyngste løftet. Det er disse landene som skapt klimaproblemet. Nå vi sørge for at land som Kina ikke går i samme fellen i sin velstandsutvikling. Nøkkelen ligger i utvikling av miljøteknologi, sier Hareide, som er bekymret over at kineserne planlegger bygging av en rekke nye forurensende kullkraftverk for å dekke sitt enorme energibehov.

— Bidro amerikanerne til den gode atmosfæren i klimadiskusjonen på Grønland?

— Det kan jeg ikke svare på, sier Hareide. Han viser til at de politiske lederne på forhånd var blitt enige om ikke å utlevere hverandres standpunkter og uttalelser fra det uformelle møtet.