Det viser tall fra KLP Skadeforsikring.

Tallene, som legges fram på en konferanse i Oslo fredag, viser at det har vært en fordobling i antall yrkesskader fra 1995 til 1999.

Det er like stor sannsynlighet for å bli skadd i offentlig som i privat sektor, og kvinneyrkene er mest utsatt. Mens 89 av 10.000 forsikrede hjelpepleiere vil få en yrkesskade, er tallet 57 for industriarbeidere.

-Vi vet at mange kommuner har satset mer på helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Likevel ser vi altså at antall skader øker. Det sier noe om hvilke utfordringer vi står overfor, sier administrerende direktør Hans Martin Hovden i KLP Skadeforsikring.NTB