I løpet av kort tid ble alle utgiftspostene i BTs database gjennomgått av leserne. Nå har vi imidlertid lagt til enda flere utgiftsposter. I tillegg ønsker vi at enda flere lesere skal muligheten til å granske statens pengebruk, så vi lar databasen bli liggende ute lenger.

Databasen vil bli oppdatert med nye regninger, kvitteringer og utlegg fra de 19 departementene i regjeringen etter hvert som disse kommer inn til redaksjonen i BT.

Hva bruker staten penger på?

For å prøve å svare på det spørsmålet, har Bergens Tidende gjennomgått regnskapssystemet til alle departementer. I arbeidet har vi fått innsyn i over 30.000 utlegg knyttet til reiser, representasjon, konsulenter osv. Dette er trolig den største og mest detaljerte oversikten over offentlige utgifter som noen gang er samlet inn i Norge.

Vi har allerede funnet flere interessante saker om tvilsom pengebruk. De sakene vil du kunne lese i BT og på bt.no i tiden fremover.

Men omfanget er så stort at våre journalister ikke har mulighet til å sjekke alt. Nå håper vi at leserne kan hjelpe oss videre i jakten. Vi har nå utviklet en database som gjør det mulig for alle å gjennomgå materialet BT har samlet inn.

Kan lete selv

Ved å markere et utlegg som «interessant» eller «uinteressant», hjelper du oss videre i arbeidet. Du kan også bruke søkefunksjonen for å lete deg frem til utgifter du tror kan være interessante. Jo flere som deltar, dess bedre blir informasjonen.

Den databasen vi nå legger ut, vil kun inneholde enkeltutgifter på over 5000 kroner. Dette filteret er satt for å sikre at det er utgifter av en viss størrelse dere bruker tiden på å sjekke.

God jakt!