Dette er den klare meldingen til helseminister Sylvia Brustad etter en landsomfattende spørreundersøkelse for å kartlegge hva folk flest er opptatt av på helsesektoren. En av fem nordmenn mener overvekt er den største helseutfordringen de kommende ti år, og dette er en sterk økning fra tidligere undersøkelser.

65 prosent ville ha satset på gratis trening og billigere frukt og grønnsaker som det viktigste våpenet i kampen for et slankere Norge.

Problemlisten

Eldreomsorg er den viktigste saken etter overvekt for den jevne nordmann, etterfulgt av ventetid i helsekø. Interessen for psykisk helse har derimot tapt seg dramatisk. Psykiatrien kommer langt ned på listen over det folk flest mener bør prioriteres i årene fremover. Og færre enn før mener at hjertesykdommer og kreft vil være blant de største helseproblemene.

Her er listen over det som folk mener helse-Norge vil slite mest med de nærmeste årene:

n 1.Overvekt (20 prosent)

n 2. Eldreomsorg (18 prosent)

n 3. Kreft (10 prosent)

n 4. Psykiatri (9 prosent)

n 5. Hjerte— og karsykdommer (4 prosent)

Den årlige Pfizerundersøkelsen er en bred kartlegging av norske innbyggeres oppfatninger om og holdninger til helsespørsmål, helsevesenet og egen helse. Undersøkelsen omfatter 4000 personer og gjennomføres årlig for å måle utviklingen over tid.

Friskmelder seg selv

Undersøkelsen forsøker også å finne ut hvordan folk ser på egen helse, og det viser seg at til tross for stort fokus på helseproblemer er folk stort sett fornøyd med sin egen helse. 46 prosent mener at de har svært god fysisk helse, det er flere enn i 2006. Bare fire prosent sier at de har dårlig helse, det er færre enn i fjor. Oslobeboere føler seg aller friskest. Hordalandsfolk ligger som nummer fire på listen over fylker der folk føler seg sprekest.

Nordmenn er enda mer positive til sin psykiske helse enn sin fysiske helse. Hele 75 prosent av de spurte mener at den er svært god. Bare tre prosent sier at den er dårlig. Det er ingen forskjell på menn og kvinner.

Kampanjer hjelper

De fleste sier at de henter sin helsekunnskap fra leger, venner, familie og medier. Tre av fire ønsker like mye eller mer helsestoff i mediene, og de yngste er mest positive til slikt stoff.

Mer enn en av tre sier at de lar seg påvirke av myndighetenes helsekampanjer til å leve et sunnere liv. Kvinner er klart mest mottakelige for slike kampanjer. 36 prosent sier at slike kampanjer har fått dem til å prøve å legge om sine vaner og livsstil.

Men pillene triller

Selv om nordmenn flest føler seg friske og spreke, bruker de mye medisiner. 63 prosent har fått utskrevet en eller annen resept det siste året. Andelen som har fått skrevet ut reseptbelagte medisiner er langt større enn andelen som vurderer sin egen fysiske eller psykiske helse som dårlig. Forklaringen kan være at kategorien også innbefatter medikamenter med forebyggende effekt, for eksempel kolesterolsenkende preparater.

FEDMEALARM: Overvekt er helseproblemet som flest nordmenn ville ha grepet fatt i om de hadde fått overta Sylvia Brustads helseministerpost for en dag.ARKIVFOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
Larsen, Håkon Mosvold