Møbelprodusenten Hjellegjerde er i økonomisk krise. Kassa er tom, og fredag forfaller et lån hos DnB NOR på 20 millioner kroner.

Hjellegjerde forsøkte mandag å få gjennomslag for en emisjon på en ekstraordinær generalforsamling. En emisjon med Interstil AS ville sikret selskapet de 20 millionene de trengte for å overleve, men generalforsamlingen stemte imot forslaget.

— Det var styrets plikt overfor kreditorer, leverandører og ansatte å fremme forslag om en løsning som tilførte oss 20 millioner kroner denne uka. Det beløpet trengte vi for å overholde forpliktelsene overfor banken, sa styreleder Lars Buer i Hjellegjerde til NTB tirsdag.

Møbelprodusenten hadde etter mandagens generalforsamling ingen klare alternativ til å løse det umiddelbare behovet for ny egenkapital. Nå er det opp til Norges største bank å avgjøre Hjellegjerdes skjebne.

I mellomtiden kan det se ut som selskapets administrerende direktør Olav Inge Røyset er i ferd med å kaste kortene. Tirsdag solgte han en større aksjepost i selskapet for 34 øre per aksje.