Tilbudet har en ramme på 720 millioner kroner fra 2007 til 2008. Rammen utgjør en inntektsvekst på vel 7 prosent eller 12.400 kroner per årsverk. I tillegg utbetales 173 millioner kroner i innsparte midler i 2007 fra fjorårets oppgjør. Det betyr 893 millioner kroner mer til bøndene, ifølge statens forhandlingsleder, Per Harald Grue.

Rammen skal finansieres med 300 millioner kroner over statsbudsjettet og 390 millioner som maksimal prisøkning på landbruksvarer.

– Historisk godt tilbud, sa Grue etter å ha overlevert tilbudet til partene. Tilbudet ligger godt over sluttresultatet fra jordbruksforhandlingene i fjor.

Oppsiktsvekkende lavt

Bondeorganisasjonene, Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag er enige om en ting: Statens «historisk gode tilbud» er skuffende og langt fra godt nok.

– Det er et dårlig svar på forventningene som er bygd opp av de rødgrønne etter Soria Moria, sier både Bondelagets leder Bjarne Undheim og hans kollega i Småbrukarlaget, Knut Sjøvold, til NTB.

Deres oppfatning støttes fra Høyres landsmøte: Oppsiktsvekkende lavt tilbud, mener Høyre.

– Jeg er overrasket over at landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) tør å komme tilbake til næringen med dette, når vi har hørt det han har lovet på forhånd, sier Høyres landbrukspolitiske talsmann Torbjørn Hansen til NTB.

Distrikts- og miljøprofil

Staten legger vekt på at tilbudet har en klar distriktsprofil og er rettet inn mot små- og mellomstore bruk. Det tas spesielle hensyn til vanskeligstilte regioner.

Tilbudet betyr også en markert miljøsatsing i landbruket: I 2004 sto jordbruket for om lag 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Staten foreslår et femårig program med seks millioner kroner i året for å møte klimautfordringene innen 2020.

Også kulturlandskapstiltakene forsterkes, mener staten, som også ønsker å styrke den økologiske satsingen i landbruket.

Landbruksorganisasjonene la 26. april fram krav med en ramme på 2,1 milliarder kroner, 1,6 milliarder over statsbudsjettet og 500 millioner i form av økte priser.

Frist for oppgjøret er satt til 15. mai.