• Dette er historisk og kunne ikke ha skjedd for fem år siden. Dette sier biskop Gunnar Stålsett etter at Kirkemøtet i Bodø diskuterte Kirkens egen bekjennelse i går.

En bekjennende kirke er et av møtets viktigste temaer. Under den to timer lange debatten var det ikke en eneste kritisk kommentar til hovedforedraget, som ble holdt av generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig Råd.

Stålsett mener at Fykse Tveits sammenholdning av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter med at den også er en folkekirke, er et helt nytt kirkelig klima.

— Dette vil ikke hindre teologiske spenninger i Kirken, men vil være til stor hjelp for å kunne løse spenningene når de oppstår. Etter dette har jeg en sterk opplevelse av at Kirkemøtet står samlet bak en felles forståelse av at det ikke motsetning mellom den bekjennende kirke og folkekirken. Dette er helt nytt. sier han.

Fykse Tveit mener at Kirkens evne til å lytte til strømningene både fra utenlandske kirker og egne medlemmer har gitt grobunn til bedre å forstå hva Kirkens bekjennelse betyr i dag, og hva som er Kirkens oppgave i samfunnet. Dette kan ha stor betydning fremover, mener han.