Til sammen gjorde norske tollere 2.199 beslag i fjor, noe som også er ny rekord.

Trenden i fjor var mange små beslag, i stedet for store enkeltbeslag. Samtidig er mengdene store, med unntak av heroin.

– Beslagene viser den viktige rollen Tollvesenet har som samfunnsbeskytter, sier toll— og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Kokain- og amfetaminrekord

Amfetaminbeslagene i fjor utgjorde rekordstore 323 kilo. Til sammenligning beslagla tollerne 96,8 kilo amfetamin i hele 2006. Forrige rekord ble satt i 2001 da tollerne tok 120 kilo.

Kokainbeslagene ble nær fordoblet, fra 37 kilo i 2006 til 71 kilo i 2007. Det største enkeltbeslaget av kokain i 2007 var på 18 kilo og ble gjort i Tollregion Oslo og Akershus.

Det meste av narkotikabeslagene i fjor ble gjort ved svenskegrensen på Østlandet og på Gardermoen.

Tollvesenet har heller aldri tidligere beslaglagt så store mengder av den narkotiske planten khat som i fjor. Totalt ble det beslaglagt nær ni tonn khat mot 3,7 tonn året før.

Mens det tidligere var vanlig at khatbeslagene hovedsakelig ble gjort på flyplassene er det i 2007 tatt store mengder khat på landegrensene.

Mindre heroin

Samtidig viser tallene fra Tollvesenet at det knapt ble funnet heroin i fjor. De samlede heroinbeslagene utgjorde 2,8 kilo, som er langt mindre enn de 79 kiloene tollerne beslagla i 2006. Heroinbeslagene har de siste seks årene utgjort et snitt på 32 kilo årlig.

Tollvesenet er imidlertid skeptiske til at heroinbeslaget var så lavt i fjor.

– Vi har ikke tro på at markedet for heroin har endret seg så mye som beslagsstatistikken antyder, sier underdirektør Geir Høiseth i Toll- og avgiftsdirektoratet.

– Politiet og Tollvesenet arbeider med å analysere hvorfor beslagene av amfetamin og kokain øker betydelig mens heroinbeslagene er redusert, sier Bjørn Røse, som legger til at også svenske tollmyndigheter rapporterer om nedgang i heroinbeslagene.

Kripos ønsker ikke å kommentere Tollvesenets statistikk, og viser til at Kripos’ egen narkostatistikk for fjoråret ikke er ferdig.