Det gjør at rekordveksten fra 1946 blir slått.

— 2006 skiller seg ut. Vi ligger an til den største nettoinnvandringen noen gang. I tall er det den største innvandringen så langt tilbake som vi har registrert, det vil si femti år tilbake, sier befolkningsforsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå til Aftenposten.

Han tviler på at det har vært større innvandring av utlendinger til Norge noen gang i moderne tid. Dermed ser altså 2006 ut til å bli historisk, selv om de endelige tallene ennå ikke har tikket inn hos Statistisk sentralbyrå. Alt tyder på at nær 23.000 flere flyttet inn enn ut fra Norge i fjor.

Og da er ikke alle som er her for kortere tid enn et halvt år, talt med. De får nemlig ikke meldt flytting.

Polakker, tyskere og svensker topper statistikken, mens det er kommet færre fra Afrika og Asia enn tidligere år. Polakkene skiller seg ut, og er den desidert største flyttegruppen til Norge. Svenskene kommer på annenplass, men utvandringen til Sverige er også stor. Derfor kommer Tyskland som nummer to i netto innvandring til Norge.

NYE BORGERE: Stadig flere nordmenn kommer til verden.
Arkiv