• Fremskrittspartiet har tatt lærdom av fascismen, mener historikeren Harald Berntsen. Både i økonomisk politikk, og ved å utpeke syndebukker.

I går lanserte han en bok, eller en pamflett, om arbeiderbevegelsens historie fra 1907 til 2007. Både på trykk og på lanseringen kom han med sterke anklager mot Fremskrittspartiet, partiet som kaller seg «for folk flest»

Berntsen viste til at Nasjonal Samling alt fra starten i 1933 gikk inn for en drastisk omlegging av lønnspolitikken. Bort med landsomfattende oppgjør og avtaler. Frem for lokale avtaler, på den enkelte bedrift.

Den nye tid

Dette var ifølge føreren, Vidkun Quisling, «den nye tids hovedtanke»

— Den nye tids hovedtanke har også vært til stede i Fremskrittspartiets program, når partiet har sagt at «arbeidsgivere bør gis større anledning til fritt å ansette nye arbeidere til erstatning for dem som sier opp sine arbeidsavtaler, enkeltvis eller kollektivt». Det vil si gjøre bruk av streikebrytere under arbeidskonflikter.

— Slik adgangen var til stede da forsvarsminister Quisling i Bondepartiregjeringen i 1931 beskyttet streikebrytere med hær og flåte på Menstad. (Menstadslaget)

Siv og fascistene

Forlagssjef William Nygaard i Aschehoug var selv til stede da Berntsen dro mange paralleller mellom dagens Frp og fascismen, både i Norge og i Italia.

Berntsen snakket om Frp’s historiske forløpere, og nåværende nære partier, som Italias nye fascistparti under ledelse av Mussolinis datterdatter.

— Carl I. Hagen, Siv Jensen & co. er i stand til å innta nesten ethvert standpunkt som vil innbringe økt oppslutning,- unntatt ett: Å erkjenne klassemotsetningen mellom arbeidere og kapitalister, og dermed klassekampen mellom disse, hevdet Harald Berntsen.

Utgangspunktet for pamfletten på 260 sider, er hundreårsjubileet for den første avtalen i norsk arbeidsliv, den såkalte verkstedsoverenskomsten. Ut fra den har Berntsen skrevet en kortversjon av arbeiderbevegelsens historie.