I en pressemelding fra Hilton lørdag, forklarer selskapet bakgrunnen for at den cubanske delegasjonen ikke fikk reservere rom på hotellet i Oslo.

— I desember reserverte en cubansk handelsdelegasjon rom på Scandic hotell i Oslo. Hilton ble fortalt at dette ville bryte med USAs handelsboikott av Cuba, et forbud som vi som et amerikansk selskap er forpliktet til å følge, sier viseinformasjonssjef Linda Bain i Hilton i en pressemelding.

Hun skriver at selskapet ikke kan diskriminere folk på grunnlag av rase eller nasjonalitet. Ettersom gruppen fra Cuba var en handelsdelegasjon, mente Hilton at avvisningen ikke brøt med de interne reglene.

Cubanerne skal delta på Reiselivsmessen på Lillestrøm i midten av januar. De har bodd på Scandic-hotellet Edderkoppen på St. Olavs plass i Oslo i fem år på rad. Scandic ble kjøpt opp av den amerikanske Hilton-kjeden i mars i fjor.