— Ikke noe parti kan orke å ha en sånn intern situasjon så lenge. Det vil sette oss i en utrolig vanskelig situasjon. Nå tar jo debatten om personer helt over for politikken, sier Solberg til NTB.

Hun mener det vil være uhyre vanskelig for Arbeiderpartiet om debatten pågår helt fram til landsmøtet i november.

Jagland sier nå at han er innstilt på å ta gjenvalg som partileder dersom forholdene ligger til rette for det. Det skjer tre dager etter at han sammen med Stoltenberg åpnet for debatt om hvem som bør lede partiet og hvordan ledelsen bør være organisert. Ingen fylkesledere i Ap har til nå tatt til orde for gjenvalg av Jagland, men sju av dem mener det delte lederskapet ikke er en god løsning for partiet.

Solberg selv vil ikke signalisere sine egne oppfatninger, verken om hvem som bør lede partiet eller om det delte lederskapet, ikke minst fordi hun selv sitter i partiledelsen. Når ledelsen skal diskutere fordeling av verv fram mot sentralstyremøtet 14. januar, håper hun det vil innebære en avklaring som kan skape ro rundt personspørsmålene.

— Klarer Jagland og Stoltenberg det, tror jeg debatten vil ha en helt annen vei enn det vi ser nå, sier hun.

Hva avklaringen vil gå ut på, vil hun ikke spekulere i.

— Vi skal overfor landsmøtet presenterte ulike politiske justeringer og grep vi mener må til for å få fram de politiske sakene - det er jo dem vi skal vinne nye valg på. Derfor er det viktig at personspørsmålene finner sin løsning så raskt som mulig, sier Solberg. (NTB)