Stortingsvalget er ennå ikke avgjort. Fremdeles telles det stemmer som har betydning for mandatfordelingen. Nå går kampen ikke lenger mellom partiene, men om hvilke personer som får stortingsplass fra hvert parti.

Mens alle stemmene i Oslo er talt opp, gjenstår noen få forhåndsstemmer fra fire kommuner i Akershus. Kappestriden mellom Myrli og Hildeng kan være avgjort innen torsdag.