Haugsgjerd ble konstituert som sjefredaktør i 2008 og ansatt i jobben året etter. Hun har avtale om å gå av ved fylte 62 år, altså neste år, men velger å fratre noen måneder tidligere.

— Det er flere årsaker til at jeg mener dette er et bedre tidspunkt enn å vente til sommeren, sier Hilde Haugsgjerd til Aftenposten, og ramser opp:

— Aftenposten har i høst store prosjekter på gang som jeg har ansvaret for på redaksjonell side: Digital betalingsløsning, nytt A-magasin, og en plan for Aftenposten utvikling de neste tre-fire årene. Det er et naturlig tidspunkt å slutte på når disse prosjektene er loset i havn, sier hun.

Flytter til Akersgata

Haugsgjerd påpeker også at Aftenposten skal flytte tilbake til Akersgata.

— Det er ikke bare en fysisk flytteprosess, det gir også muligheter for kulturell, organisatorisk og faglig endring. Den sjefredaktøren som skal stå ved roret i nye lokaler, bør legge premissene for innflyttingen. En tredje grunn er at Aftenpostens nyhetsredaktør, som er sjefredaktørens høyre hånd, nå slutter. Det er problematisk å ansette en nyhetsredaktør som min etterfølger skal arve etter få måneder. Han eller hun bør selv få velge sin nyhetsredaktør, sier hun.

Styreleder i Aftenposten, Didrik Munch, sier Hilde Haugsgjerd har vært en drivende kraft i Aftenpostens omstillingsprosess. Hun har vært en pådriver for å gi mediehuset kraft inn i den digitale verden og tatt en rekke store utviklingsgrep med papiravisen.

— Hilde har satt tydelige spor etter seg både på papir og digitalt. Mens andre aviser har redusert sin utenriksdekning, har Hilde styrket denne i Aftenposten med en egen, daglig Verden-seksjon. Helgeavisene har fått en solid opprusting, og Oslo-satsingen er blitt bredere og bedre gjennom etableringen av Osloby og en egen lokalseksjon i morgenutgaven. Hun har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å lansere nye produkter, som Aftenposten Junior og kulturmagasinet Aftenposten K, sier Munch.

- Respekt for beslutningen

— Nå sitter hun i førersetet på redaksjonell side i et strategiarbeid som vil få stor betydning for Aftenpostens utvikling både digitalt og på papir. I sine år som sjefredaktør har Hilde spilt en viktig rolle i Schibsted Norge, blant annet gjennom å lede sjefredaktørenes samarbeidsforum i flere år, sier Munch, og fortsetter:

— Jeg har respekt for Hildes beslutning om å be om avløsning, og vi starter nå arbeidet med å finne hennes etterfølger. Vi vil bruke den tid som er nødvendig i forvissning om at Hilde gjør en god jobb inntil en ny er på plass.

Hilde Haugsgjerd hadde vært sjefredaktør i Dagsavisen i fire år da hun ble ansatt i Aftenposten som Aften-redaktør. Hun var en periode også administrativ redaktør før hun ble sjefredaktør.