Ifølge VG bekrefter flere sentrale kilder i Arbeiderpartiet at statsministeren er positiv til forslaget. Samtidig er flere andre sentrale personer i partiet sterkt imot forslaget. Det gjelder ikke minst helseminister Bjarne Håkon Hanssen, tidligere integreringsstatsråd for regjeringen. Statssekretær Liebe Rieber-Mohn, som har et særlig ansvar for innvandring og integrering, er også sterkt kritisk, skriver VG.

Ifølge avisa uttrykte dessuten to medlemmer av Aps justisfraksjon før jul at de var imot hijabbruk i politiet.

I tillegg til skepsisen i Ap, er SV-toppene Olav Gunnar Ballo og Karin Andersen også motstandere av Politidirektoratets og justisminister Knut Storbergets forslag. Ballo mener hijab er kvinneundertrykkende.

Men selv om forslaget nå er stoppet, kan det likevel bli gjennomført etter en grundigere diskusjon, ifølge Ap-kilder.