Politidirektør Ingelin Killengreen begrunner sin positive innstilling til bruk av hijab blant annet med ønsket om å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag uavhengig av livssyn og etnisitet

I innstillingen fra politidirektoratet og politidirektør Ingelin Killengreen heter det:

«Politidirektoratet er ut fra en samlet vurdering av de hensyn som er nevnt foran, positivt til at det gis anledning til å benytte religiøst hodeplagg til politiuniformen. Vi mener at hensynet til å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag, uavhengig av livssyn og etnisitet, må komme foran et strengt krav til en nøytral politiuniform.»

**Les også:

SV glade for hijab-politi**

Justisdepartementet sier ja

Hijabsaken ble aktualisert da 23-årige Keltoum Hasnaoui Missoum fra Sandnes skrev et brev til politidirektoratet der hun spurte om det var tillatt å bruke hijab under utdanningen og senere til uniformen.

**Les også:

Takker politimesteren for hijab-tillatelse**

Justisdepartementet varsler at de tar innstillingen fra Politidirektoratet til følge og de vil nå endre uniformsreglementet.

Les også: Politiforbundet er skuffet og overrasket over konklusjonen

«Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer», skriver departementet i en pressemelding.

Av brevet fra politidirektoratet til justisdepartementet går det fram at direktoratet har hentet inn informasjon hos andre offentlige etater og utenlandsk politi før det bestemte seg. Det henvises blant annet til at både Tollvesenet og Forsvaret tillater religiøse hodeplagg til sin uniform. Det viser også til at både svensk og britisk politi tillater hijab.

Flere muslimer

Samtidig som Politidirektoratet sier at hijab vil bli tillatt, heter det i brevet at «Det har vært et hevdvunnet prinsipp at politiuniformen skal være livssynsnøytral i sin utforming slik at den ikke kan tas til inntekt for sympati eller antipati med enkelte grupperinger, etnisitet eller religiøse retninger.»

Dette prinsippet må imidlertid vike, skriver Politidirektoratet som viser til at andelen ikke-vestlige innvandrere i Norge anslås å øke fra 298.000 i 2008 til 491.000 i 2020.

**Les også:

Frp sier nei til uniforms-hijab**

Innenfor disse gruppene finnes det er stort antall kvinner som bærer religiøse hodeplagg. Ved å nekte disse gruppene å bruke sine hodeplagg som en del av uniformen «vil man i realiteten ha forhindret at nettopp disse grupperingene kan gjøre tjeneste i politiet» heter det.

Avslutningsvis skriver direktoratet: «Det er neppe avgjørende for understrekning av politiets nøytralitet at man ikke kan vise sin forskjellighet gjennom et religiøst hodeplagg, men bare gjennom mangfold basert på andre og ikke uniformsrelaterte aspekter».

Er du enig i Politidirektorates konklusjon? Si din mening i kommentarfeltet.

Robin Utrecht / ANP