— Likestillingsombudet kan lite på at jeg vil følge likestillingsloven, skriver Søfteland i brev der han svarer på en mild korreks han nylig fikk fra Kristin Mile.

Bakgrunnen er presseoppslag og påfølgende reaksjoner etter en uttalelse fra veidirektøren på Trygg Trafikks pressekonferanse 2. januar.

Uttalelsen ble av enkelte medier tolket som et forslag om at unge menn ikke skal få førerkort før de fyller 23 år - mens aldersgrensen for kvinner fortsatt skal være 18 år.

Misforståelse

Årsaken til misforståelsen er ifølge Søfteland at han på pressekonferansen hos Trygg Trafikk nevnte et par eksempler på "drastiske tiltak" som kunne tenkes for redusere tallet på trafikkulykker.

— Ingen av dem er spesielt aktuelle eller gjennomførbare, det ble også sagt, nemlig fartssperre i alle biler og hevet førerkortalder for den mest utsatte trafikantgruppen - altså gutter i alderen 18 til 23 år, skriver Olav Søfteland i brevet til Likestillingsombudet.

Hva synes du? Bør aldersgrensen for gutter heves til 23 år? Klikk på lenken til høyre og si din mening!

(NTB)

VIL HINDRE DØDSULYKKER: Veidirektør Olav Søfteland foreslo fartssperre på privatbiler og heving av aldersgrensen for førerkort til gutter til 23 år.
Arkivfoto: Helge Hansen