I advokatene Håkon Bleken og Sten Foyns merknader til de sakkyndiges rapport, refses de sakkyndige for et «enestående ensidig» utvalg av kilder, skriver Klassekampen.

Advokatene frikjenner ikke LO eller Valla for kritikk, men hevder at den kritikken som kan reises, ikke ligger i nærheten av bildet de sakkyndige tegnet av forholdene.

Lagt til grunn De sakkyndige for Fougner-utvalget var psykoanalytiker Lars Weisæth og psykiateren Odd H. Hellesøy. De fulgte alle utvalgets høringer.

Onsdag 7. mars, to dager før Fougner-utvalget leverte sin rapport og Valla gikk av som LO-leder, leverte de sakkyndige en 45 sider lang rapport.

Der var konklusjonen at Vallas opptreden overfor Ingunn Yssen var preget av mobbing og trakassering. Dette ble også Fougner-utvalgets konklusjon.

– Betydelig skuffelse Bleken og Foyn hadde et døgn på seg til å komme med tilsvaret. Der går de systematisk gjennom hele vitnelisten, og påviser hvordan det store flertallet av vitnene ikke rettet kritikk mot Valla eller støtte til Yssens versjon.

Bleken og Foyn omtaler de sakkyndiges rapport som «en betydelig skuffelse – ikke så meget på grunn av konklusjonen, men på grunn av svakhetene i innhold og drøftelse».

De to går blant annet inn på forklaringene fra LO-sekretærene Ellen Stensrud og Rita Lekang, og problemene disse tidligere hadde hatt med Valla.

Disse forklaringene var blant dem som ble lekket til VG.

Ifølge Bleken og Foyn legger de sakkyndige utelukkende vekt på denne delen av disse to forklaringene, og unnlater å trekke fram at forholdet utviklet seg positivt.

– Enestående Advokatene oppsummerer sin kritikk slik:

«I et meget stort persongalleri som er presentert under høringene er det nesten enestående at det er mulig å være så til de grader ensidige i utvelgelsen av kildene som skal danne grunnlaget for personkarakteristikkene av Valla og hennes lederstil. Av de 30 ovennevnte vitner er de sakkyndige utelukkende interessert i to, og for disses vedkommende bare i bestemte deler av deres forklaring. Nemlig de deler som kan bekrefte Yssens (og de sakkyndiges?) forklaringsmodell.»

De skriver også at «ingen av det meget betydelige antall vitner som utvalget har hørt» er i nærheten av å dele Yssens erfaringer.

Fortsettelse

Ingunn Yssen mener at offentliggjøringen av sluttprosedyren fra Vallas advokater er å regne som en fortsettelse av trakasseringen av henne.

I Blekens 111 sider lange sluttprosedyre som ble omtalt i Dagsavisen og Klassekampen torsdag, går det fram at hele ledelsen i LO sto bak Valla og mente at Yssen burde fjernes som leder av internasjonal avdeling i LO.

I en e-post til Dagsavisen skriver Yssen at saken for hennes del er avsluttet og at granskingsutvalget har trukket sin konklusjon. Hun skriver også:

– Det som fremkommer i Vallas partsinnlegg er det samme som hun har hevdet fra og med sin første pressekonferanse. Formen er riktignok enda krassere og man kan jo spørre seg om hvorfor en finner det betimelig å fortsette trakasseringen etter at saken er avsluttet.

Utvalgets syn

Granskingsutvalgets leder Jan Fougner har ingen kommentar til kritikken om ensidig vinkling, som kommer fra blant andre tidligere seksjonsleder i LOs internasjonale avdeling, Øystein Gudim.

I møtet med granskerne slaktet Gudim Yssens lederstil, men ikke noe av dette er med i utvalgets rapport som førte til at Valla gikk av som LO-leder.

– Rapporten er utvalgets syn, sier Fougner til Dagsavisen.

Scanpix (arkiv)