— Legene blir mer opptatt av å «gjete» på listen sin enn å drive forebyggende helsearbeid. Det er meget uheldig, sier professor Stein Westin ved Norges tekniske og naturvitenskapelige Universitet(NTNU) i Trondheim til Bergens Tidende.

Westin er selv allmennpraktiker og er en av de fremste kritikerne av den norske fastlegeordningene.

Han mener at systemet også bidrar til at det er vanskelig å rekruttere unge leger til fastlegeordningen.

I tettbygde strøk blir det rett og slett for dyrt for unge leger å etablere seg fordi de opplever å måtte ut med sjusifrete beløp før de kan ta imot sin første pasient, sier han.

Yngre legers forening (YLF), som organiserer leger i spesialistutdanning på sykehus, turnusleger og medisinstudenter, mener prisstigningen er uheldig for leger i etableringsfasen.

— Det er trist, hvis det blir en stor økonomisk belastning for nyutdannete å etablere seg i allmennpraksis. Man må spørre seg hvem man rekrutterer til de ulike legegruppene, sier Hilde Engjom i YLF til BT.

— I flere andre land med fastlegeordning er det blitt en kjempebelastning å etablere seg på grunn av høye priser. Spørsmålet er om vi ønsker å ha det slik i Norge, også, sier hun.

Gunnar Ramstad, hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen avviser kritikken. Han karakteriserer fastlegeordningen som en «soleklar suksess».

— Vi har aldri hatt slik tilstrømning av unge leger inn i allmennlegepraksis som etter at fastlegeordningen ble innført. Norske kommuner har aldri hatt så mange primærleger som i dag. Gjennomsnittsalderen har sunket betraktelig. Hva forteller det? spør Ramstad retorisk.