Eikemo er saksøkt fordi han leide ut rettigheter til et fossefall han ikke eier.

– Eikemo handlet ikke på noen måte uaktsomt da han leide ut rettighetene til et fossefall som han trodde han eide, sier hans advokat Stein Fredrik Janzon til NTB.

Foreldet I sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett onsdag sa Janzon at erstatningskravet mot Eikemo uansett er foreldet. Det bestrider motparten, Leif Tore Ekse, som skulle leie rettighetene til Eikemos fossefall.

Ekse krever Eikemo for nærmere 11 millioner kroner. Beløpet skal dekke de utgiftene Ekse har hatt med utredning av kraftverksbyggingen, samt tap av framtidige inntekter.

Retten skal i denne omgang ta stilling til om erstatningskravet er foreldet. Er kravet fremdeles gyldig, blir det trolig en ny rettsrunde på nyåret hvor selve erstatningen skal vurderes.

Eide fossen Sommeren 2002 signerte Eikemo en kontrakt hvor han ga Ekse rettighetene til å bygge kraftverk i elva Setesteinselvi på Eikemos familiegård i Eksingedalen Hordaland.

Problemet var bare at Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) allerede eide fossen og hadde gjort det siden 1917 da de kjøpte den fra grunneieren. Dette sjekket aldri Ekse og Eikemo hevder at han ikke visste at rettighetene var solgt.

Tre år Sekses advokat, Elisabeth Fjeld, la i retten til grunn at det må gjelde en treårig foreldelsesfrist i saken, og at denne fristen ikke er overtrådt.

Eikemos advokat hevder imidlertid at foreldelsesfristen i saken er ett år og at fristen for å ta ut stevning gikk ut i november 2006. Ekse tok ut stevning først i mai 2007.

Foreldelsesfristen begynner å løpe fra det tidspunkt Ekse visste eller burde ha visst at Eikemo ikke eide rettighetene til fossefallet. Ekse hevder han visste dette sommeren 2006, mens Eikemo hevder at Ekse fikk vite det i november 2005.

Skuespilleren Jon Eikemo (t.h.) og hans prosessfullmektig, advokat Stein Fredrik Janzon, hevder at Eikemo ikke handlet uaktsomt da han leide ut rettighetene til et fossefall som han ikke eide. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX)
SCANPIX