– De har tiet og løyet i alle år etter krigen. Men nå har jeg funnet dokumentasjon på at de sto midt oppe i de ufattelige grusomhetene som ble begått mot jøder og partisaner, kvinner og barn, sier Egil Ulateig til Dagbladet.

Ulateig har tidligere gitt ut flere bøker om de norske frivillige som kjempet for SS under andre verdenskrig, dels med stor sympati for de gamle nazistene som har vært blant Ulateigs viktigste kilder.

– Etter et omfattende arbeid med gjennomgang av tyske, britiske og sovjetiske arkiver, sitter jeg tilbake med et ganske detaljert bilde at hvordan en rekke SS-enheter, hvor nordmenn gjorde tjeneste, beviselig deltok i massakrer i Ukraina og Kroatia under krigen, sier Ulateig.

Nå mener han å slå hull på en myte de norske frontkjemperne selv har skapt om at de var ukjent med og overhodet ikke deltok i nazi-Tyskland forbrytelser mot menneskeheten.