Hun mener at organisasjonen må reddes gjennom arbeidet i styringsgruppen som skal gå gjennom granskingsrapporten.

Johansen mener også at LO umiddelbart må offentliggjøre granskingsrapporten.

– Organisasjonen er i fare på den måten at hele Norges oppmerksomhet nå rettes mot det som har skjedd i LO. Det går ikke an å gjemme seg bort og si at nå er alt bra. Både medlemmer og alle andre som forholder seg til LO, kommer til å forlange å få vite hva LO gjør for å forbedre seg, sier Johansen til NRK.