Mens både Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken er for at Norge skal prøve ut utdeling av heroin, har ikke partilederen selv flagget sitt standpunkt. Årsaken er rett og slett at Kristin Halvorsen ikke har bestemt seg for hva hun skal mene.

Halvorsen er søkende

– Dette er en svært vanskelig sak. Hvordan vi skal behandle de rusavhengige er en stor utfordring. Jeg er fortsatt litt søkende i dette spørsmålet, sier Halvorsen.

Hun begynner å få dårlig tid på vurderingen. For SVs syn på saken skal vedtas under helgens landsmøte.

– Du vet altså ikke hva du skal stemme når saken kommer opp til votering?

– Nei, jeg har ikke bestemt meg i denne saken. Andre i partiledelsen har nok jobbet mer med denne problemstillingen, sier Halvorsen.

At det er sterke meninger om saken i SV, er det liten tvil om.

Les også: Slik skal SV bli en valgvinner .

Flertallet på 20 i landsstyret foreslår at Norge, i likhet med flere andre europeiske land, skal gi gratis heroin en sjanse. De er åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, som det heter i forslaget. Men et mindretall på tolv ønsker at dette punktet strykes fra programmet.

– Jeg tror ikke at utdeling av heroin i seg selv løser narkotikaproblemet, men jeg er åpen for at vi setter i gang en forsøks-ordning. Men vi må se på heroinutdeling bare som ett av mange tiltak, sier Audun Lysbakken.

– Er dette en vanskelig sak for SV?

– Nei, det er en «grei» sak å være uenig om. Det er ikke bare SV som har indre uenighet i dette spørsmålet, sier han.

Er for – stemmer mot

Uenigheten illustreres godt i Oslo SV. De satte ned et eget utvalg som så på rus og sosialpolitikk. Konklusjonen deres var at erfaringene med gratis heroin var positive.

– Kunnskapsgrunnlaget er godt nok i dag. Dette vil ha en positiv effekt, og de rusavhengige vil få en helsegevinst, sier Benjamin Larsen som ledet utvalget.

Problemet er at fylkeslaget ikke var enige med utvalgets anbefaling. Også Oslo SV var splittet, men et flertall ville vente og se hva helseministerens ekspertutvalg konkluderer med.

Det skapte også problemer for Heikki Holmås, bergenser som representerer Oslo SV på Stortinget. Han har ikke lagt skjul på at han er for at gratis heroin bør prøves i rusomsorgen.

Trenger alternativer

Holmås sier han vil følge fylkeslaget når saken skal til votering. Han innser at dette er en sak som splitter.

– Dette er uansett en viktig sak å ha på dagsordenen for SV. Det er ingen tvil om at SV mener at den tradisjonelle rusom-sorgen og behandlingstilbudet må bli bedre. Likevel er det viktig at vi også diskuterer andre alternativer, sier Holmås.

Han sier at mange er i samme situasjon som partilederen: de vet ikke hva de mener om utdeling av gratis heroin.

– Vi har tre grupper her. I tillegg til dem som allerede nå er klart for eller imot, finnes en gruppe som ikke vil ta et klart standpunkt nå. Mange venter på den nye utredningen, sier Holmås.

Hva mener du om utdeling av gratis heroin? Diskuter saken her.

Helge Sunde