– I lys av påstandene som er framsatt i mediene, har Herlofsen søkt om permisjon fra mandag, og den er innvilget, sier fungerende sjef for Forsvarets Sanitet Dag Hjelle til NTB.

Forsvaret ser veldig alvorlig på anklagene mot Herlofsen.

– For vår del er dette en personalsak som vil bli grundig utredet. Herlofsen har fått permisjon på ubestemt tid mens saken utredes, sier Hjelle.