Som ventet går regjeringen inn for å droppe moms på en del tjenestetilbud etter heftige protester fra brukere og tilbydere.Her er de viktigste unntakene regjeringen foreslår i forhold til den generelle momsen på tjenester som innføres fra 1. juli:* Idrettsaktiviteter: Du slipper å betale moms av inngangspengene til svømmeanlegg, treningsstudioer, bowlinghaller og andre tjenester knyttet til idrettsaktiviteter. * Studentkantiner: Regjeringen foreslår at serveringstjenester fra elev— og studentkantiner blir unntatt fra momsplikten. Begrunnelsen er at denne tjenesten er et velferdstiltak som undervisningssteder yter overfor elever og studenter.* Guidetjenester: Rafting, brevandring og andre opplevelsesaktiviteter blir likevel ikke momsbelagt. Tjenestetytere innen reiselivsnæringen skal som hovedregel ikke beregne moms på sine tjenester.