I 2012 holdt regjeringen tilbake 3,1 milliarder kroner av Forsvarets budsjett. Pengene skal brukes på kampfly fra 2014. I alt 54 prosjekter er enten skrinlagt, redusert eller utsatt for å finansiere dette.

Samme år gikk regjeringen og Forsvaret gjennom 190 planlagte investeringsprosjekter i perioden 2013 — 2021. 11 prosjekter er skrinlagt, 19 er redusert og 16 prosjekter er utsatt i ett år eller mer, slik at en del av utbetalingene kommer etter 2021. Det frigjør 11,7 milliarder kroner frem til 2021. Prosjekter for 5,7 milliarder kroner er utsatt til etter 2021, deriblant fornyelse av ubåtene.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil dette «få operative konsekvenser i det lange tidsperspektiv, men vil ikke berøre de høyest prioriterte operative kapasiteter og heller ikke svekke personellsikkerheten» og føre til lavere utholdenhet. I et skriftlig svar på hva lavere utholdenhet er, svarer Forsvarsdepartementet:

«Alle deler av strukturen som eventuelt må bruke eksisterende materiell noe lenger enn forutsatt eller vente noe lenger på nytt, vil bli berørt av tiltakene. Lavere utholdenhet innebærer at materiellet vil tåle mindre intensiv bruk og tas oftere ut av bruk til vedlikehold enn nytt materiell.»

Hæren

 • 19 prosjekter til en verdi av fire milliarder kroner.
 • Pansrede hjul- og støttekjøretøy stoppes delvis, Redusert behov for våpenstasjoner på pansrede kjøretøy.

Marinen

 • 10 prosjekter til en verdi av fire milliarder kroner.
 • Korvettene får ikke ekstrautstyr. Ubåter utsettes ett år - til etter 2021. Redusert utbetaling til NH 90, blant annet på grunn av bøter til helikopterprodusenten.

Luftforsvaret

 • 12 prosjekter til en verdi av 1,2 milliarder kroner.
 • Prosjektet for taktiske transporthelikopter reduseres. Redusert behov for ammunisjon. Utsatt betaling for transportfly.

Nettverksbasert forsvar

 • 23 prosjekter til en verdi av 2 milliarder kroner.
 • Åtte prosjekter innen støtte- og utdanningssystemer stoppes. Kjøp av kommunikasjonssatellitt stoppes.

Logistikk

 • 16 prosjekter til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
 • Anskaffelse av midlertidig dataløsning for logistikk stoppes. Anskaffelser til pågående, internasjonale operasjoner stoppes.

Spesialoperasjoner og soldatsystemer

 • 20 prosjekter til en verdi av 1,4 milliarder kr
 • Tolv prosjekter utsettes. Gjelder alt fra personlige våpen til uniformer og annet utstyr.